Himmel

mäter

kalkylerar

levererar

monterar

Stabil leverantör logga

Miljö

Miljödiplomerat företag

Kungälvs Solskydd AB är ett miljödiplomerat företag som alltid arbetar efter miljöanpassade metoder vilket hjälper oss att effektivt värna om miljön. Vi skall alltid ta hänsyn till den miljöpåverkan som uppstår i samband med bolagets verksamhet. Miljöarbetet skall vara aktivt och sträva emot långsiktig hållbarhet och ständig förbättring.

Vårt mål

Följa gällande miljölagstiftning och förordningar, väga in miljöhänsyn i alla inköpsbeslut, öka kunskapen hos medarbetare, kunder och leverantörer om miljöns betydelse. Minimera förbrukning av drivmedel genom bra val av fordon, minska vår miljöbelastning på vårt kontor genom att hantera vårt avfall genom källsortering och återvinning. Minska vår användning av energi och förbrukningsmaterial.

Miljödiplom

Medlem i Svenska Solskyddsförbundet

Kungälvs Solskydd AB är medlem i Svenska Solskyddsförbundet. Svenska Solskyddsförbundets samarbete med utvalda solskyddsleverantörer garanterar inte bara hög kvalitet utan även ett skydd för dig som konsument.

Från Svenska Solskyddsförbundets hemsida:

Förbundet ställer mycket höga krav, på såväl de företag som finns anslutna, och på de företag som ansöker om medlemskap. Vid val av solskydd är det viktigt att anlita ett företag med ett brett produktprogram och god kunskap. En medlem har alltid dessa egenskaper.

Solskyddsförbundets fem hörnstenar är:

Erbjuda konsumenterna en unik garanti. Bedriva forskning inom solskydd. Bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker. Fortlöpande utbildning av våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik. Marknadsföra solskydd sakligt och konkret.

Solskyddsförbundet